När ni är I Turkiet så månste ni experimentera på saken där lokala maten! Det turkiska köket är Absolut En av dom fullkomlig bästa köken inom världen. Hbefinner sig är en förteckning över dom mest kända rätterna såsom ni tvingas testa:- Turkisk frukost – är såsom din alldeles egna buffé. På bordet tillåts ni serverat Mycket … Read More


Det är omedelbart 6 år därpå jag lämnade Sverige för att initiera En nytt leva inom Turkiet tillsammans min pojkvän såsom omedelbart är min man. Idag är det precist 6 år därpå som själv kom Succé med uppsyn enkelbiljett, så mig tänkte att jag skulle skilja tillsammans mig utav dom refletioner som själv inneha gjort sedan själv ko… Read More


Turkiets Hushållning började expandera Åtskilligt när president Erdogan samt hans AKP-omgång kom till makten år 2002. Då sattes fler byggen igång samt nya vägar byggdes samt att levnadsstandarden ökade. År 2002 hade Turkiet ett bruttonationalprodukt på 3600 dollar per innevånare samt år 2013 hade siffran nästan tredubblats mot 11 000… Read More